free amp template

ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອອກແບບອຸປະກອນ ລວມເຖິງໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບລະຕ່າງໆ ໃນອຸດສາຫະກຳການສູບຈ່າຍເຄມີ

           ເຕັກນິກການສູບຈ່າຍສານເຄມີແຫຼວ ແມ່ນທຸລະກິດຂອງ ProMinent ເທັກໂນໂລຊີທີ່ຜ່ານການທົດສອບຂອງເຮົາ ເສີມທັບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນສຳລັບລະບົບບຳບັດນ້ຳ ແລະ ລະບົບຂ້າເຊື້ອໃນ້ນ້ຳຢ່າງສົມບູນແບບ

           ເຮົາມີຊ່ຽວຊານຖ້າໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນໂປຣເຈກຕ່າງໆ ເຊິ່ງຊ່ຽວຊານຂອງເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການປະຍຸກໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ພວກເຮົາຍັງມີຈິດວິນຍານໃນການບໍລິການ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີໃນທົ່ວໂລກ

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ

ລະບົບວັດແທກກວດກາແລະຄວບຄຸມ DULCOMARIN® 3

ລະບົບວັດແທກກວດກາແລະຄວບຄຸມ DULCOMARIN® 3 ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບດິຈິຕອນຂອງທ່ານເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງອະນາຄົດ ລະບົບຈັດການສະລອຍນ້ຳ ແບບເບັດເສັດ - ຈາກສວນນ້ຳຈົນເທິງສະລອຍນ້ຳສ່ວນຕົວ ການເຮັດວຽກຜ່ານໜ້າຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 7 ນິ້ວ

ລະບົບສູບຈ່າຍ Ultromat® ULIa (ລະບົບອິນລາຍຂອງແຫຼວ)

ສະຖານີກຽມໂພລິເມີ Ultromat® ULIa ແມ່ນລະບົບອິນລາຍ ແລະ ແປຮູບໂພລິເມີແຫຼວໃຫ້ເປັນສານລະລາຍສົມບູນ ມັນເໝາະກັບການນຳໃຊ້ສຳລັບທ່ານ ດ້ວຍຫ້ອງປະສົມແລະບົ່ມໃນໂຕ ແລະປ້ຳສູບຈ່າຍເພີຣິສແຕນຕິກໃໝ່

ລະບົບອິເລັກໂທຣລິຊິສ CHLORINSITU® IIa 60 – 2,500 ກ./ຊມ.

CHLORINSITU® IIa ແມ່ນລະບົບອິເລັກໂທຣລິຊິສ ແບບ on-site ຂະໜາດພໍດີ ສຳລັບກະບວນການຜະລິດສານລະລາຍໄຮໂປຄໍໄຣ ທີ່ມີຄໍຣີນຕ່ຳ ຈາກເກືອແກງ ແລະ ພະລັງໄຟຟ້າ ຂໍ້ໄດ້ປຽບພິເສດແມ່ນການຄວບຄຸມງານທີ່ງ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ສູງຂອງລະບົບ ເນື່ອງຈາກການລະບາຍອາກາດເຂົ້າ ແລະ ອອກໃນຕົວທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

DULCOnneX Gateway

ດ້ວຍເກດເວ DULCOnneX ຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນອັດສະລິຍະ ທັ້ງໝົດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບແພດຟອມການຈັດການຂອງແຫຼວທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງເຄືອຂ່າຍ

ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.

+66 (0) 2 376 0008 - 12

crm@prominent.co.th

2991/7 Ladprao Rd. Klongchan, Bangkapi, Bangkok, 10240 Thailand.